Home > 병원소개 > 부서안내

 
관리 / 사무
경리과A 051) 220-6368
경리과A-1 051) 220-6366
경리과B 051) 220-6367
총무/전산 051) 220-6352
관리이사 051) 220-6360
관리실장 051) 220-6363
구매과장 051) 220-6361
 
원무과
접수 1 051) 220-6300
접수 2 051) 220-6301
원무보훈/자보 051) 220-6304
입퇴원계 051) 220-6303
원무(산재/공상) 051) 220-6305
원무상담 051) 220-6306
2층 원무접수/수납 051) 220-6331
원무과 야간당직 051) 220-6405
 
심사과
심사과 대리 051) 220-6370
심사과 A(5Ward) 051) 220-6372
심사과 A(8Ward) 051) 220-6373
심사과 A(9Ward) 051) 220-6371
 
건강검진센터
건강관리센터A 051) 220-6345
건강관리센터A 051) 220-6346
건강관리센터A 051) 220-6347
건강관리센터 상담실 051) 220-6348
 
간호부- 외래
정형외과 간호사실 A 051) 220-6313
정형외과 간호사실 B 051) 220-6314
내과/외과 간호사실 051) 220-6330
신경과 간호사실 051) 220-6320
초음파실 051) 220-6328
내시경실 051) 220-6329
주사실 051) 220-6309
 
간호부- 수술실
수술 간호사실 A 051) 220-6335
마취과 A 051) 220-6337
진료지원과 051) 220-6339
 
간호부- 병동
5병동 간호사실 051) 220-6351
8병동 간호사실 051) 220-6380
9병동 간호사실 051) 220-6390
 
간호부- 야간진료실
야간진료실 간호사실 A 051) 220-6362
야간진료실 간호사실 B 051) 220-6401
 
진단검사의학과
진단검사의학과 051) 220-6341
진단검사의학과 실장 051) 220-6343
 
영상의학과
영상의학과 - 접수 A 051) 220-6410
영상의학과 - CT실 051) 220-6411
영상의학과 - MR실 051) 220-6412
영상의학과 당직실 051) 220-6413
 
물리치료실
물리치료실 - 외래 051) 220-6315
물리치료실 - 입원 051) 220-6355
물리치료실 - 실장 051) 220-6354
 
영양과
영양과 051) 220-6374
 
기타
약국 051) 220-6377
장례식장 051) 220-6318
주차장 접수 051) 220-6358
 
원내 FAX
원무과 051) 292-1267
경리과 051) 204-9988
검사실 051) 204-7557
관리과 051) 220-6364